CURSOS DE NATACIÓ

(Preus i horaris)

1 SESSIÓ A LA SETMANA

 

 

MENSUAL  TRIMESTRAL

TEMPORADA

ABONATS

NO ABONATS

ABONATS

NO ABONATS

ABONATS

NO ABONATS 

De 6 a 24 mesos,

amb 1 adult a l'aigua,

(sessió de 30 min.) 

 

31 €

 

85 €

 

270 €

De 2 a 5 anys,

(sessió de 30 min.) 

29 €

79 €

250 €

A partir de 6 anys,

(sessió de 45 min.) 

29 €

42 €

79 €

115 €

250 €

362 €

 

 

 

2 SESSIONS A LA SETMANA

 

 

MENSUAL  TRIMESTRAL

TEMPORADA

ABONATS

NO ABONATS

ABONATS

NO ABONATS

ABONATS

NO ABONATS 

De 6 a 24 mesos, amb adult a l'aigua,

(sessió de 30 min.) 

37 €

100 €

319 €

De 2 a 5 anys,

(sessió de 30 min.) 

34 €

93 €

295 €

A partir de 6 anys,

(sessió de 45 min.) 

34 €

49 €

93 €

135 €

295 €

428 €

 

 

EXTRACTE DE NORMES

 • Abono PAS (piscina, activitats col·lectives i sala de musculació):

Permet l'accés i ús de l'equipament del gimnàs i de la piscina, així com l'assistència a les activitats T0 I T1 col·lectives tant fitness com aquàtiques previstes en el calendari d'activitats del Poliesportiu.

 • El Poliesportiu romandrà tancat dues setmanes l'any per motius de manteniment i hores o dies puntuals per actes o competicions oficials sense dret a compensació.
 • PAGAMENTS:
  • El pagament de la primera quota s'efectuarà amb efectiu, les restants obligatoriament seran mitjançant domiciliació bancària.
  • El pagament de quota d'inscripció inclou el preu de la targeta d'accés a les instal·lacions.
  • La quota d'inscripció serà baixa a l'any natural de la NO renovació de cursos o serveis del Poliesportiu.
 • ACTIVITATS: (Grupals piscina i fitness)
  • L'accés a les activitats serà prèvia reserva mitjançant l'APP, Web o directament en recepció.
  • Es podran apuntar a una activitat mitjançant APP, WEB, RECEPCCIÓ

• Únicament es poden tenir 3 sessions actives. (reserves 3 i quan has consumit la primera ja pots reservar de nou)

• Únicament es poden reservar 2 sessions per dia.

• Únicament es poden reservar a 7 dies de vista. (ex. De dimecres a dimecres)

• Únicament deixa veure les activitats a desenvolupar durant 30 posteriors a la data. ( ex. 26 d'abril a 26 de maig)

 • CURSOS: (Natació)
  • Per a mantenir la plaça als cursos de natació, el pagament ha d'efectuar-se entre el 20 i l'últim dia hàbil del mes anterior al del venciment. L'impagament o la devolució del rebut anul·la la reserva de plaça.
  • Els cursetistes inscrits el mes de juny tindran la plaça reservada per al pròxim curs abonant la quota corresponent fins al dia 15 de juliol.
 • BAIXES: Perquè sorgeixin efecte, les baixes en un curs, abonament o servei hauran de ser comunicades abans del dia 20 del mes anterior al venciment. NO ES PODRÀ TRAMITAR UNA BAIXA TELEFÒNICAMENT, es deurà comunicar de una de les següents formes:

                        - Mitjançant correu electrònic a l'adreça sonangelats@gmail.com indicant a l'assumpte: BAIXA o CANVI

                        - Mitjançant el lliurament del formulari de baixa/canvi en la recepció del Poliesportiu.

 • DEVOLUCIONS: 
  • Les despeses bancàries generades per la devolució de rebuts seran repercutits íntegrament a l'usuari corresponent.

  • No es procedirà a la devolució de l'import pagat una vegada iniciat el període corresponent de l'abonament o curs excepte errors en el cobrament.

  Altres:

 • La direcció no es fa responsable de la pèrdua o sostracció d'objectes dins de l'edifici, hi ha taquilles a la disposició dels clients.
 • Queda prohibida l'entrada de menors si no van acompanyats, consultar normativa vigent a la data de l'abonament.
 • Està prohibit a la platja de la piscina i gym utilitzar sabates de carrer.
 • Davant qualsevol dubte consultar als socorristes, monitors o recepció.