NOU - A partir del 1 de maig de 2022

ABONAMENT GIMNÀS

INSCRIPCIÓ/MATRICULA

    Inscripció   

  Usuaris de 25 a 64 anys i abonament adult

  35 €  

  Usuaris menors de 25 anys, a partir de 65 anys, abonament reduït, abonament social i abonament parella   

   25 €    

 


ABONAMENT GIMNÀS

 

MENSUAL 

TRIMESTRAL

ANUAL

Abonament juvenil (inclou als menors a partir de 14 anys autoritzats)

33 €

89 €

238 €

Abonanent adult (de 25 a 64 anys)

39 €

105 €

281 €

Abonament reduït i abonament social

19,5 €

  53 €

140 €

Abono parella

31 €

84 €

223 €  

 

 

EXTRACTE DE NORMES

 • Abono PAS (piscina, activitats col·lectives i sala de musculació): Permet l'accés i ús de l'equipament del gimnàs i de la piscina, així com l'assistència a les activitats col·lectives tant fitness com aquàtiques previstes en el calendari d'activitats del Poliesportiu.
 • El Poliesportiu romandrà tancat dues setmanes l'any per motius de manteniment i hores o dies puntuals per actes o competicions oficials sense dret a compensació.
 • L'accés a les activitats serà prèvia reserva mitjançant l'APP, Web o directament en recepció. Com a màxim 3 reserves actives
 • El pagament de la primera quota s'efectuarà amb efectiu, les restants seran mitjançant domiciliació bancària.
 • El pagament de quota d'inscripció inclou el preu de la targeta d'accés a les instal·lacions. La quota d'inscripció serà baixa a l'any natural de la NO renovació de cursos o serveis del Poliesportiu.
 • Per a mantenir la plaça als cursos de natació, el pagament ha d'efectuar-se entre el 20 i l'últim dia hàbil del mes anterior al del venciment. L'impagament o la devolució del rebut anul·la la reserva de plaça.
 • Els cursetistes inscrits el mes de juny tindran la plaça reservada per al pròxim curs abonant la quota corresponent fins al dia 15 de juliol.
 • Perquè sorgeixin efecte, les baixes en un curs, abonament o servei hauran de ser comunicades abans del dia 20 del mes anterior al venciment. NO ES PODRÀ TRAMITAR UNA BAIXA TELEFÒNICAMENT, es deurà comunicar de una de les següents formes:

                        - Mitjançant correu electrònic a l'adreça sonangelats@gmail.com indicant a l'assumpte: BAIXA o CANVI

                        - Mitjançant el lliurament del formulari de baixa/canvi en la recepció del Poliesportiu.

 • Les despeses bancàries generades per la devolució de rebuts seran repercutits íntegrament a l'usuari corresponent.

 • No es procedirà a la devolució de l'import pagat una vegada iniciat el període corresponent de l'abonament o curs excepte errors en el cobrament.

  Altres:

 • La direcció no es fa responsable de la pèrdua o sostracció d'objectes dins de l'edifici, hi ha taquilles a la disposició dels clients.
 • Queda prohibida l'entrada de menors si no van acompanyats, consultar normativa vigent a la data de l'abonament.
 • Està prohibit a la platja de la piscina i gym utilitzar sabates de carrer.
 • Davant qualsevol dubte consultar als socorristes, monitors o recepció.