ABONAMENT PAS

(Piscina + Activitats col.lectives + Sala Musculació - GYM)

 

INSCRIPCIÓ/MATRICULA

    Inscripció   

  Usuaris de 25 a 64 anys i abonament adult

  35 €  

  Usuaris menors de 25 anys, a partir de 65 anys, abonament reduït, abonament social i abonament parella   

   25 €    

 

           ABONAMENT PAS

(Piscina, Activitats col·lectives i Sala de Musculació)

      

MENSUAL 

 Abonament infantil vinculat (fills d'abonats)

(Destinat a les persones que tenen entre 6 i 15 anys en el moment de tramitar la sol·licitud d'inscripció o renovació i que són fills d'abonats. La quota haurà d'estar domiciliada en el mateix compte bancari de l'abonament d'adult. S'acreditarà amb el DNI, NIE o un altre document oficial reconegut per l'Administració corresponent que acrediti el naixement o filiació.)

12€

Abonament infantil no vinculat, abonament reduït i abonament social.

(Abonament reduït: Destinat a les persones a partir de 65 anys d'edat, pensionistes, jubilats, membres de família nombrosa o de famílies monoparentals.

Abonament social: Destinat a les persones que portin més de 180 dies inscrites com a demandants d'ocupació en el servei autonòmic d'ocupació. Aquesta quota dona dret a accedir a les instal·lacions del gimnàs i la piscina de dilluns a divendres de 9:00h a 16:00h, dissabtes de 15:00h a 20:30h i diumenges de 9:00h a 14:00h.)

24,50€

Abonament individual juvenil

42€

 Abonament adult

49€

 Abonament parella

(Destinat a les persones amb la certificació de la condició de cònjuge i/o parella de fet d'un abonat.)

39€

 

 

 

EXTRACTE DE NORMES

 • Abono PAS (piscina, activitats col·lectives i sala de musculació):

Permet l'accés i ús de l'equipament del gimnàs i de la piscina, així com l'assistència a les activitats T0 I T1 col·lectives tant fitness com aquàtiques previstes en el calendari d'activitats del Poliesportiu.

 • El Poliesportiu romandrà tancat dues setmanes l'any per motius de manteniment i hores o dies puntuals per actes o competicions oficials sense dret a compensació.
 • PAGAMENTS:
  • El pagament de la primera quota s'efectuarà amb efectiu, les restants obligatoriament seran mitjançant domiciliació bancària.
  • El pagament de quota d'inscripció inclou el preu de la targeta d'accés a les instal·lacions.
  • La quota d'inscripció serà baixa a l'any natural de la NO renovació de cursos o serveis del Poliesportiu.
 • ACTIVITATS: (Grupals piscina i fitness)
  • L'accés a les activitats serà prèvia reserva mitjançant l'APP, Web o directament en recepció.
  • Es podran apuntar a una activitat mitjançant APP, WEB, RECEPCCIÓ

• Únicament es poden tenir 3 sessions actives. (reserves 3 i quan has consumit la primera ja pots reservar de nou)

• Únicament es poden reservar 2 sessions per dia.

• Únicament es poden reservar a 7 dies de vista. (ex. De dimecres a dimecres)

• Únicament deixa veure les activitats a desenvolupar durant 30 posteriors a la data. ( ex. 26 d'abril a 26 de maig)

 • CURSOS: (Natació)
  • Per a mantenir la plaça als cursos de natació, el pagament ha d'efectuar-se entre el 20 i l'últim dia hàbil del mes anterior al del venciment. L'impagament o la devolució del rebut anul·la la reserva de plaça.
  • Els cursetistes inscrits el mes de juny tindran la plaça reservada per al pròxim curs abonant la quota corresponent fins al dia 15 de juliol.
 • BAIXES: Perquè sorgeixin efecte, les baixes en un curs, abonament o servei hauran de ser comunicades abans del dia 20 del mes anterior al venciment. NO ES PODRÀ TRAMITAR UNA BAIXA TELEFÒNICAMENT, es deurà comunicar de una de les següents formes:

                        - Mitjançant correu electrònic a l'adreça sonangelats@gmail.com indicant a l'assumpte: BAIXA o CANVI

                        - Mitjançant el lliurament del formulari de baixa/canvi en la recepció del Poliesportiu.

 • DEVOLUCIONS: 
  • Les despeses bancàries generades per la devolució de rebuts seran repercutits íntegrament a l'usuari corresponent.

  • No es procedirà a la devolució de l'import pagat una vegada iniciat el període corresponent de l'abonament o curs excepte errors en el cobrament.

  Altres:

 • La direcció no es fa responsable de la pèrdua o sostracció d'objectes dins de l'edifici, hi ha taquilles a la disposició dels clients.
 • Queda prohibida l'entrada de menors si no van acompanyats, consultar normativa vigent a la data de l'abonament.
 • Està prohibit a la platja de la piscina i gym utilitzar sabates de carrer.
 • Davant qualsevol dubte consultar als socorristes, monitors o recepció.