Poliesportiu al 100%
COVID
28/09/2021

Es flexibilitzen les restriccions Covid.

 

COVID-19: CONSELL DE GOVERN:

BALEARS RETORNA A LA NORMALITAT AMB UNAFLEXIBILITZACIÓ GENERAL DE RESTRICCIONS

Esport


Amb caràcter general, es poden dur a terme competicions
esportives i entrenaments amb la presència de persones. Als
entrenaments, la presència de públic serà d’un màxim de 500
persones
en instal·lacions cobertes i 1.000 a instal·lacions
descobertes
En el cas de l es competicions esportives d’àmbit autonòmic, estatal
o internacional les condicions de cabuda queden subjectes a allò
que acordin el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.


Gimnasos


La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen
les activitats dirigides i l’activitat de les sales de musculació,

https://www.caib.es//pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9811400 Pàgina 3 de 6

s’augmenta del 75% actual al 100% de la capacitat màxima. En tot
cas, és obligatori l’ús de mascareta, tant per al personal monitor
com per a aquí du a terme l’activitat esportiva.
Vestidors esportius: L’ocupació passa del 50% al 100%. Es permet
l’ús dels vestidors, amb ús continuat de mascareta protectora
excepte a les dutxes

 

 

2.jpg
1.jpg
1.jpg

« Volver