NORMATIVA COVID
COVID
02/04/2020

C) En matèria d'esdeveniments esportius i pràctica esportiva

1. Es prohibeix l'assistència de públic als esdeveniments esportius de qualsevol categoria.

2. Se suspèn l'activitat de les instal·lacions esportives cobertes on no es desenvolupi el currículum d'ensenyaments oficials reglats. S'exceptuen d'aquesta obligació:

-Les instal·lacions en què es dugui a terme activitat esportiva federada organitzada, les quals poden romandre obertes únicament mentre es duguin a terme els entrenaments dels esportistes federats i s'hi ha de limitar l'accés als esportistes i als seus entrenadors. Aquesta activitat es regeix per la normativa i els protocols específics que hi són aplicables.

-Les instal·lacions en què es dugui a terme una activitat dirigida individualitzada, és a dir, amb la presència d'un sol entrenador que dirigeix un sol esportista dins l'espai esportiu.

-  A les piscines esportives cobertes, es permet l'activitat d'una sola persona per carril, amb un màxim de 4 persones simultàniament en la totalitat de la piscina.  

« Volver